ردّی بر آراء مستشرقان دربارة منشاء بشری قرآن

طاهره رحیم پور ازغدی؛ علیرضا آزاد

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1392، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5619

چکیده
  پرسش از منشاء قرآن همواره از سوی مخالفان و موافقان دین اسلام مطرح بوده است. از قرن نوزدهم، این پرسش محور مطالعات بسیاری از مستشرقان قرار گرفت و دیدگاه‌های گوناگونی در این باره ارائه شد. در این مقاله، ابتدا اهمّ دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی دربارة منشاء قرآن بیان شده است و آنگاه مهم‌ترین دیدگاه‌های قرآن‌پژوهان غربی در این باره ...  بیشتر