نویسنده = صالحی ساداتی، سیده صغری
تعداد مقالات: 1
1. عاشقانه های نیایش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 99-126

سیده صغری صالحی ساداتی؛ سید محمدرضا ابن الرسول