نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

عشقی یک نیاز فطری و طبیعی روح است و آدمی همواره در جستجوی کسی است که محبوب او قرار گیرد. نیایش که در عالی ترین شکل خود به صورت پرستش ظاهر می شود، در حقیقت زیباترین تجلی سرمایه فطری درون آدمی - یعنی عشق - است که از عمق روح انسانی سرچشمه می گیرد. مناجات ها و راز و نیازهای عاشقانه بزرگان دین، نمونه ای از عشق بی پایان ایشان به ساحت خداوند و معرفت عمیق آنها نسبت به ذات اقدس الهی است. این شیدایی و بی قراری در برخی از مناجات های ایشان مشهود است. صحیفه سجادیه که به «زبور آل محمد (صلی الله علیه و آله)» شهرت یافته، حاوی نیایش های زیبا و ماندگار امام سجاد (علیه السلام) است. در متون منثور فارسی نیز عشق و محبت، جلوه بسیاری دارد و مضمون بسیاری از مناجاتهاست. در این گفتار بر آنیم عشق و محبت را در نیایش های امام سجاد (علیه السلام) و مناجات های منثور فارسی پی جوییم و مجالی برای مقایسه آنها فراهم آوریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Romance of Intimate Prayer

نویسندگان [English]

  • seyedeh soghra salehi adati 1
  • seyed mohamad reza ebnorasol 2

چکیده [English]

Love is an innate and natural need of man's soul and he is always in search of somebody to be his beloved. Prayer or supplication, appearing in its highest form as worshiping, is in fact the most beautiful manifestation of love, the innate assets of man which originates from the heart of human soul. The affectionate prayers of the saints are samples of their endless love toward the presence of God and their deep insight toward that Divine Being. The uneasiness and frenzies are apparent in some of their prayers. Sahifeh Sajjadiah "The Prayer Collection of Imam Sajjad", also called the Psalm book of Mohammad's progeny, includes beautiful and everlasting prayers of Imam Sajjad (Peace Be upon Hirn). Likewise, in prose texts of Persian literature, the passionate love has lots of prominence and is the theme or content of many prayers. This study is an attempt to examine the traces of love and affection in the prayers of Imam Sajjad and Persian prose texts and provide an opportunity to compare them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intimate prayer
  • affedion
  • Sahifeb Sajjadiah 'The Prayer Colledion of Imam