نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و تبیین مفهوم و قلمرو دعا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 83-98

جمشید صدری


2. بدایت حرکت (سیر و سلوک) دراوصاف الاشراف

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 127-143

جمشید صدری؛ جواد طاهری


3. عبرت و عبرت آموزی در نهج البلاغه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 103-117

جمشید صدری