نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه تاکستان

چکیده

خواجه نصیر الدین طوسی در رشد و شکوفایی اندیشه های عرفانی سهم بسزایی دارد که اوصاف الاشراف و شرح اشارات ابن سینا موید همین امر است. اوصاف الاشراف از نظر حجم بسیار کوچک اما از حیات محتوا بسیار غنی است و خواجه در این رساله از اندیشه های عرفانی به خوبی دفاع می کند. وی مدعی برخورداری از تجربه عرفانی نیست، بلکه تلاش وی در راستای ارزیابی عقلانی و تنظیم منطقی آداب سیر و سلوک عرفانی است. رساله مزبور در شش باب و هر باب به استثنای باب ششم - در شش فصل تنظیم شده است. نوشتار حاضر فقط به بررسی باب اول می پردازد که مربوط به بدایت سیر و سلوک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Outset of Spiritual Journey in Osaf Al-Ashraf

نویسندگان [English]

  • jamshid sadri
  • javad taheri

چکیده [English]

Khaje Nasireddin Tousi has played an important role in promoting and prospering the mystic thoughts. Avicenna's two great books of "Osaf Al Ashraf' and "Avicenna's Allusion" bear witness to the above mentioned fact. This book, though small in size, is very rich in terms of content, and Khajeh's mystic thoughts are well defended therein. He doesn't claim whatsoever to be a mystic or with extensive mystic experiences; however, he attempts to carry out an intellectual evaluation and a logical regulation of the ritual. The aforementioned epistle has been organized into six episodes, each of which into six chapters except its chapter six. Tlus study is aimed at shedding light on the first episode of the spiritual journey in Osaf Al-Ashraf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious faith
  • stability
  • Intention
  • tmthfalness
  • Repentance
  • absolute sincerity