زیباشناسی و ره آورد هنری پیامبر اسلام

مجتبی مطهری الهامی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5545

چکیده
  هنر از بارزترین جلوه های اسرارآمیز فرهنگ بشری و از مظاهر برجسته فرهنگ و تمدن انسانی و یکی از بهترین راه ها برای معرفی دین، حکمت معنوی، عرفانی، فرهنگ دینی و تبیین سیره انبیا برای انسان معاصر است. این نکته ای است که در پژوهش های دینی و در کلام جدید باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر دین شناسی، هنر از مهمترین راههای شناخت و معرفی انبیای الهی، ...  بیشتر