نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هنر از بارزترین جلوه های اسرارآمیز فرهنگ بشری و از مظاهر برجسته فرهنگ و تمدن انسانی و یکی از بهترین راه ها برای معرفی دین، حکمت معنوی، عرفانی، فرهنگ دینی و تبیین سیره انبیا برای انسان معاصر است. این نکته ای است که در پژوهش های دینی و در کلام جدید باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر دین شناسی، هنر از مهمترین راههای شناخت و معرفی انبیای الهی، به ویژه رسول اکرم (ص) به جهانیان نیز هست. البته هنر و زیبایی را نمی توان تنها در جنبه صوری جمالی طبیعت و زیبایی ظاهری دید، بلکه هنر جنبه درونی نیز دارد. از آن لحاظ که گوهر هنر و زیبایی دارای کیفیتی الهی است، دارای دو جنبه است: یکی در جلوه های طبیعت - که چون فرش زیبا همه مظاهر وجود را پوشانده است - دیده می شود، و دیگری نفس و ذات زیبایی و با جمال معنوی هنر است که جنبه باطنی دارد. شناخت ادیان و پیامبران بزرگ الهی و رسول اکرم (ص) از جنبه هنری و جمال ظاهری، خیالی و معنوی بیرون نیست و هدف مقاله حاضر، سعی در تبیین معرفت دینی و شناخت سیمای پیامبر اکرم (ص) از جهت نفس جمالی و زیبایی و نیز هنر تجسمی، به ویژه معماری در صدر اسلام، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aesthetics and the Artistic Gift of the Prophet

نویسنده [English]

  • mojtaba motahari elhami

چکیده [English]

Beauty and art, specifically religious art is one of the most brilliant and mysterious aspect of human culture and a distinguished symbol of Islamic culture and civilization also the best method to introduce religion, religious culture, spirirual wise.lorn, theosophy, and represent the biography of the prophets to the contemporary human. This is the fact which should be considered in religious research and theology. Frorn religious perspectives, aesthetics and art are important means for introducing the characteristics of the Islam prophet (Upon whom be peace) to the world. Art and beauty are not limited to the apparent beaury and the beauty of the nature, further it has an inner sight since it enjoys the divine quality and has two aspects: one in nature which covers all the manifestations of the nature like a beautiful garment and the other is the beauty essence, substance, or the n,ystical beauty; the inner aspect of art. Knowing different religions and the dignified divine prophets is rhrough both the outward appearance and the imaginary or spiritual beauty. This study is aimed at representing the religious or divine knowledge. In addition, it provides more information as co the appearance of the holy prophet through beauty and art perspectives, art embodiment, and the architecture of rhe breast of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetics
  • Artistic
  • Gift
  • Prophet
  • Theology
  • Islam
  • Embodiment