بررسی تطبیقی نماز در دین اسلام و آیین زرتشت

سعید ششگل‌نژاد؛ عبدالمجید طالب‌تاش

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1395، ، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.5726

چکیده
  نماز گونه‌ای نیایش و عملی‌ـ عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همۀ ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه‌ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات ...  بیشتر