قرآن و معارف قرآنی
کارکردهای شناختی تربیت دینی در هستی

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی؛ حسین شریف عسگری

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1399، ، صفحه 39-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.57462.2215

چکیده
  تربیت دینی به عنوان مهم ترین درخواستی است که آدمی می‏بایست در هر حال، از خدا بخواهد و این امر علاوه بر ایجاد جرأت و جسارت برای شکستن حصارهای تنگ مادّی، می‏آموزد که از خداوند بخواهیم که در راه فضیلت‏ها و خوبی‏ها، پایدار بمانیم و هر روز و در هر لحظه، به سویی متمایل نشویم و هوس‏های مختلف، ما را دستخوش نیازهای مختلف نکنند. پژوهش ...  بیشتر