نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اصول الدین قم

2 استاد دانشگاه قم

3 هیات علمی و استادیار دانشگاه اصول الدین قم

چکیده

تربیت دینی به عنوان مهم ترین درخواستی است که آدمی می‏بایست در هر حال، از خدا بخواهد و این امر علاوه بر ایجاد جرأت و جسارت برای شکستن حصارهای تنگ مادّی، می‏آموزد که از خداوند بخواهیم که در راه فضیلت‏ها و خوبی‏ها، پایدار بمانیم و هر روز و در هر لحظه، به سویی متمایل نشویم و هوس‏های مختلف، ما را دستخوش نیازهای مختلف نکنند. پژوهش حاضر بر موضوع کارکردهای شناختی تربیت دینی در هستی متمرکز است که با جمع‌آوری اطلاعات از روش فیش‌برداری و مطالعه منابع کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی استفاده‌ شده است. در این کوتاه به تعریف عبارات تربیت دینی و کارکردهای شناختی و سپس تبیین کارکردهای شناختی تربیت دینی در هستی پرداخته می شود. دستاوردها و نتایج تحقیق عبارتند از: کارکردهای شناختی- فردی تربیت دینی شامل: کارکرد شناختی پی بردن به قدرت الهی در نظم هستی،کارکردشناختی یقین به خداوند در شبهات، کارکرد شناختی توجه به طاعت و سجده هستی در برابر خداوند متعال، کارکرد شناختی تاکید برصدفه نبودن هستی در طلوع خورشید و حیات و ممات ، کارکرد شناختی اندیشیدن و عبرت، در تغییرات هستی است.کارکردهای شناختی- اجتماعی تربیت دینی عبارتست از: کارکرد شناختی واقف شدن به عظمت آفرینش الهی در آگاه کردن منکران معاد، کارکرد شناختی درک توانایی خداوند متعال در انتقام از منکران توحید و معاد،کارکرد شناختی هدایت انسان در آفرینش سایه و خورشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cognitive Functions of Religious Teaching in the Universe

نویسندگان [English]

  • هاشم اندیشه 1
  • احمد عابدی 2
  • حسین شریف عسگری 3

1 دانشجوی دکترای اصول الدین قم

2 استاددانشگاه قم

3 هیات علمی و استادیار دانشگاه اصول الدین قم

چکیده [English]

Religious teaching is the most important request that one should ask God in any case, and this, in addition to creating the courage to break the limited material barriers, teach us to ask God to be persistent in the way of virtues and goodness; not turning to one side every day and every moment, and not to arouse our passions for different things. The present study focuses on the subject of cognitive functions of religious teachings in the universe, which has been collected using note-taking method, library studies, and descriptive-analytical sources. This article first defines the terms religious teaching and cognitive functions terms and then identifies the cognitive functions of religious teaching in the universe. The achievements and results of the research are: Cognitive-individual functions of religious teaching including: cognitive function of realizing the divine power in the organization of the universe, cognitive function of belief in God in doubts, cognitive function of paying attention to obedience and prostration before the Almighty God, cognitive function of the emphasis on the absence of the universe at sunrise and life and death, and the cognitive function of thinking and learning. The cognitive-social functions of religious teaching are: the cognitive function of understanding the greatness of divine creation in informing the deniers of resurrection, the cognitive function of understanding of God’s power in taking revenge from the deniers of monotheism and resurrection, the cognitive function of guiding human beings in the creation of the shadow and the sun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Teaching
  • Religious teaching
  • Cognitive functions
  • Cognitive functions of religious teaching