مهارت‌های ارتباطی در قرآن

عنایت‌الله شریفی

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، ، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8724

چکیده
  انسان موجودی اجتماعی است که ارتباط و انس با دیگران از ضروریات زندگی او به شمار می‌رود. قرآن کریم برای برقراری ارتباط با دیگران و نحوة معاشرت با آنها مهارت‌های ویژه‌ای ارائه کرده‌است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مهارت‌های ارتباطی‌ است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی در این زمینه به سؤالات ذیل پاسخ دهد: 1. مهارت‌های ارتباطی ...  بیشتر

جایگاه و آثار باور به خدا در سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایات

عنایت‌الله شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمّد فاضل نیا

دوره 7، شماره 25 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.7083

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مباحث اعتقادی، مسئلة باور و شناخت خداست که از عمیق‌ترین نیازهای انسان و همانند چراغ روشنگری است که مسیر زندگی را برای انسان‌ها مشخّص می‌کند و به آن معنا و مفهوم می‌بخشد و زندگی پاک و واقعی را از زندگی معمولی و طبیعی جدا می‌سازد. سبک زندگی یکی از پردامنه‌ترین بحث‌هایی است که همة ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد، ...  بیشتر