نویسنده = شریفی، عنایت‌الله
تعداد مقالات: 2
1. مهارت‌های ارتباطی در قرآن

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 151-184

10.22054/rjqk.2017.8724

عنایت‌الله شریفی


2. جایگاه و آثار باور به خدا در سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایات

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 7-32

10.22054/rjqk.2016.7083

عنایت‌الله شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمّد فاضل نیا