موانع و عوامل واقع‌بینی از منظر قرآن و حدیث

سید محمد هادی زبرجد؛ سیده هانیه مومن؛ سولماز کاراندیش

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، ، صفحه 51-75

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7916

چکیده
  یکی از مباحث مهم در زندگی انسان، موضوع واقع‌بینی است. اصل واقع‌بینی به قدری مهم است که دین اسلام مبنای دعوت خود را بر آن نهاده‌است؛ بدین معنا که از انسان می‌خواهد با درک صحیح آیات آفاقی و انفسی و پی‌ بردن به واقعیت آن‌ها، به وظایفی که در سایة آن متوجه می‌گردد، قیام نماید. اما با وجود توصیه‌های مکرر الهی به واقع‌بینی، انسان غالب ...  بیشتر