ویژگی وعده های الهی در قرآن و روایات

محمد کاوه؛ فاطمه محمد حسنی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1398، ، صفحه 205-236

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.42828.1911

چکیده
  وعده‌الهی، موضوعی پر بسامد در قرآن مجید و سنت معصومان(ع) است. در گونه‌شناسی وعده‌ها، می‌توان آنها را به وعده‌های مربوط به پیامبران(ع)، عموم مؤمنان و خواص آنها تقسیم کرد. با توجه به رابطه‌علّی میان بینش‌ها و کنش‌ها، اطلاع از ویژگی وعده‌ها به عنوان مجموعه‌ای از بینش‌ها در تقویت دینداری مؤثر است. علاوه بر ویژگی و نتایج خاص وعده‌ها ...  بیشتر