تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

صمد عبدالهی عابد؛ محمدفردین جلالی؛ علیرضا عبدالرحیمی

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1396، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22054/rjqk.2018.9479

چکیده
  «سلفیه» اصطلاحی نوظهور در تاریخ اندیشة اسلامی است که گروهی از اهل حدیث و پیروان احمدبن حنبل، ابن‌تیمیه و محمدبن عبدالوهاب برای خویش برگزیده‌اند. آنان در روش شناخت، نقل‌گرا و در فهم نقل، ظاهرگرا هستند. عقل را شایستة فهم مسائل الهی ندانسته‌اند و رسالت آن را تنها فهم درست سخنان سلف می‌دانند. بر مبنای هستی‌شناسی سلفیه، خدا موجودی ...  بیشتر