نویسنده = ابراهیمی فخاری، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. «بررسی تطبیقی معنای«الی» در آیه وضو از دیدگاه فریقین»

دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 107-136

10.22054/rjqk.2020.10555

آزاده ابراهیمی فخاری؛ ولی الله جعفری؛ لیلا شمس