تأثیر ذکر در تکامل انسان

سردار بافکر

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1397، ، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.36818.1792

چکیده
  چکیده ذکر یکی از زیباترین جلوه‌های ارتباط عاشقانه با خداوند است که تداوم آن، روح را شاداب نگه می‌دارد و زنگار گناهان را از روى دل مى‏زداید و در سیر و سلوک و شکوفا شدن استعدادهای نهفتۀ بشری نقش اساسی و بنیادی بر عهده دارد. هر قدر آیینۀ دل از زنگار اعمال و عقاید باطل پاک‌تر و رویِ دل به سوی خورشید الوهیت بیشتر باشد، آثار ذکر شدیدتر ...  بیشتر