تحلیل انتقادی آراء گابریل مندل خان درباره مسحور شدن پیامبر(ص)

احترام رستمی؛ حسن رضایی هفتادر

دوره 9، شماره 35 ، اسفند 1397، ، صفحه 125-147

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.38090.1830

چکیده
  تنتیجه ی پذیرش سحر النبی می تواند اصل نبوت پیامبر ص را موردحمله قرار دهد. از طرفی مواجهه غربیان با اسلام از طریق دانشمندان آنها صورت می پذیرد و به هنر،سیاست و سایر ابعاد انعکاس می یابد.از این روتحلیل علمی دیدگاه‌های خاورپژوهان درباره پیامبر(ص) ضرورتی انکارناپذیر است. گابریل مندل خان از اساتید پیشکسوتی است که در عمر طولانی خود مطالعات ...  بیشتر