نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل انگاره قطعی بودن دلالت ظواهر قرآن بر مراد خداوند

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 7-34

10.22054/rjqk.2020.11991

محمدمهدی فیروزمهر؛ فرج الله میرعرب