تحلیل تفسیری عبارات متضمّن استهزا در آیات قرآن

جمشید بیات؛ صمد عبداللهی عابد

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 29-62

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.2353

چکیده
  تحقیر با گفتار و عمل، برای استهزاء است و استهزاکننده با انجام کاری که دلالت بر سبکسری دیگری می‌کند، در طلب تحقیر اوست. شاید مشکل بتوان پذیرفت که «تحقیر و استهزا» به عنوان یک رفتار اجتماعی ارزشی و عمل مثبت، دارای وجه مقبول و مشروعی باشد؛ زیرا از آنجا که تحقیر و استهزا به معنای سبک کردن شخص می‌باشد و با توجّه به نوع کارکردها و انگیزه‌هایی ...  بیشتر