نویسنده = طیب حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد بنیان‌های اندیشه نواعتزالی در نظریه تفسیری امین خولی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 7-38

10.22054/rjqk.2021.56569.2193

فریده پیشوایی؛ سید محمود طیب حسینی؛ محمد (خداخواست) عرب صالحی؛ فاطمه قنبری