«بررسی تطبیقی معنای«الی» در آیه وضو از دیدگاه فریقین»

آزاده ابراهیمی فخاری؛ ولی الله جعفری؛ لیلا شمس

دوره 10، شماره 38 ، آذر 1398، ، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.10555

چکیده
  اختلاف مبانی تفسیری در آیات الاحکام منشأ اختلافات فقهی شده است. مبانی ادبی، پیرامون حروف جاره ازآن جمله است. با وجود این اختلاف نظرها ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه محرز می شود تا به مراد جدی خداوند و استنباط فقهی صحیح دست یابیم. در این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی به بررسی تطبیقی معنای «الی» در آیه 6 سوره مبارکه پرداخته شده است. ...  بیشتر