بررسی و واکاوی معنای جعل خلیفه در زمین

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی

دوره 10، شماره 39 ، اسفند 1398، ، صفحه 132-149

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.47704.1959

چکیده
  در آیه 30 سوره مبارکه بقره موضوع خلافت مطرح، ولی درباره مستخلفٌ عنه سکوت شده است. به موجب این مسأله، مفسران و قرآن‌پژوهانِ پیرو مکتب اهل‌بیت، در این باره با هم اختلاف نموده‌ و اقوال گوناگون مطرح شده است. اما قول راجح نزد بسیاری از مفسران شیعی آن است که مراد از خلیفه در اینجا حضرت آدم(ع) است و مقصود از خلافت وی نیز«جانشینی خدا» بر ...  بیشتر