بررسی و واکاوی معنای جعل خلیفه در زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

در آیه 30 سوره مبارکه بقره موضوع خلافت مطرح، ولی درباره مستخلفٌ عنه سکوت شده است. به موجب این مسأله، مفسران و قرآن‌پژوهانِ پیرو مکتب اهل‌بیت، در این باره با هم اختلاف نموده‌ و اقوال گوناگون مطرح شده است. اما قول راجح نزد بسیاری از مفسران شیعی آن است که مراد از خلیفه در اینجا حضرت آدم(ع) است و مقصود از خلافت وی نیز«جانشینی خدا» بر روی زمین بوده است. آراء دیگر چون جانشینی بنی‌آدم از فرشتگان و اجنه نیز مطرح شده است. برخی نیز صرفاً به عنوان یک نظر بدون ادله متقن به وجود انسان‌های پیش از آدم اشاره کرده‌اند. در این مجال ضمن نقد آراء و تبیین ادله قائلان این اقوال، با بررسی سیاق آیات و با رویکرد تفسیر قرآن به قرآن و سنت، نظریه خلافت و جانشینی از خدا و دیگر آراء، تضعیف و رأی خلافت حضرت آدم و ذریه او از انسانهای پیشین تقویت می‌گردد.
در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های متفاوت درباره متعلق خلافت، پس از گذری بر مفهوم واژه خلیفه، مفهوم جعل خلیفه به معنای خلقت آدم و قرار دادن او در زمین به جای نسل‌های پیش مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

zdfxd bkjjn mklmokolkolj ijijijio jijopok

نویسندگان [English]

  • zohreh narimani 1
  • jaffar firoozmandi 2
1 bbjkjj
2 gfgfghhjbh jnkjlkimlk
چکیده [English]

In verse 30 of Surah Al-Baqarah, the subject of the caliphate has been raised, but silence has been made about the wrongdoing of the Prophet. Due to this, commentators and Qur'anic scholars have disagreed about this. Adam is (AS), and the purpose of his caliphate was God's succession on earth. Some have merely cited the existence of pre-Adam humans as a mere speculation. By examining the Quranic verses and interpreting the Qur'an to the Qur'an and the Sunnah, it is clear that the issue of caliphate and succession to God was not raised, and that the caliphate of Adam and his offspring of earlier human beings is provable. In this article, while examining different views of the caliphate, after going over the concept of the word caliph, the concept of counterfeiting the caliph means the creation of Adam and putting him on the ground instead of generations ago.jkjh nkjnklij nnjkn

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ground"
  • "instead
  • "of generations ago"