نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. انسان و گونه شناسی نعمت های الهی با تاکید بر آیات سوره مبارک الرحمن

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 185-212

10.22054/rjqk.2020.11703

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی