زیبایی شناسی نحوی بلاغی (اذا) در قرآن کریم

فرهاد محمدی نژاد؛ احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ نجمه محیایی

دوره 11، شماره 42 ، آذر 1399، ، صفحه 139-156

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11996

چکیده
  قرآن کریم نگاهی فراگیر به مساله‌ی زیبایی دارد، شناخت زیبایی‌های قرآن با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون واژگانی، ادبی، بلاغی، مفهومی و تفسیری و... صورت گرفته‌است. در زبان عربی به ویژه در قرآن کریم هر کلمه، از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخورداراست. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی(کیفی) به بررسی انواع و ساختار مختلف (اذا) به صورت نحوی و بلاغی ...  بیشتر