نقد و بررسی نظریّة برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن کریم

علی رضا حیدری

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2356

چکیده
  اعجاز قرآن در دانش علوم قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه بودن قرآن از سوی خدا، از رهگذر اعجاز آن اثبات می‌شود. یکی از وجوه اعجاز قرآن که از صدر اسلام تاکنون مورد توجّه دانشمندان بوده است، اعجاز آن در پیراستگی از اختلاف است. اثبات اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف، بر پیش‌فرض‌ها و مقدّماتی استوار است. یکی از آن مقدّمات، پاسخگویی ...  بیشتر

نقد و بررسی آرای مستشرقان دربارة ‌امّی بودن پیامبر اکرم(ص)

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1393، ، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1861

چکیده
  امّی بودن پیامبر اکرم(ص) در معنای ناتوانی در خواندن و نوشتن، یکی از مباحثی است که قرآن کریم  بر آن تصریح دارد. آیات، روایات و اسناد تاریخی این مطلب را به طور حتم اثبات می‌کنند که پیامبر اکرم(ص) تا زمان بعثت توانایی خواندن و نوشتن نداشت. این مهم مورد اتّفاق اندیشمندان اسلامی فریقین می‌باشد. امّا با وجود این، شبهات فراوانی در این باره ...  بیشتر

ردّی بر آراء مستشرقان دربارة منشاء بشری قرآن

طاهره رحیم پور ازغدی؛ علیرضا آزاد

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1392، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5619

چکیده
  پرسش از منشاء قرآن همواره از سوی مخالفان و موافقان دین اسلام مطرح بوده است. از قرن نوزدهم، این پرسش محور مطالعات بسیاری از مستشرقان قرار گرفت و دیدگاه‌های گوناگونی در این باره ارائه شد. در این مقاله، ابتدا اهمّ دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی دربارة منشاء قرآن بیان شده است و آنگاه مهم‌ترین دیدگاه‌های قرآن‌پژوهان غربی در این باره ...  بیشتر