مقایسه نظام آموزشی و مراکز علمی آل‌بویه و سلجوقیان

ابوالفضل عابدینی؛ مهدی قهرمانی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1390، ، صفحه 163-197

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5563

چکیده
  مراکز علمی به جهت آن که زمینه رشد علم و تربیت دانشمندان را فراهم می‌آورند، همواره از جایگاه والایی برخوردار بوده‌اند و یکی از دستاوردهای مهم فرهنگ و تمدن محسوب می‌شوند. موضوع این پژوهش، مقایسه نظام‌های آموزشی و مراکز علمی آل بویه و سلجوقیان از منظر میزان اثربخشی و تساهل و تعصب مذهبی آنان است. در این تحقیق، ضمن بررسی مؤلفه‌های اساسی ...  بیشتر