کلیدواژه‌ها = " "انسان‌های پیشین"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و واکاوی معنای جعل خلیفه در زمین

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 132-149

10.22054/rjqk.2020.47704.1959

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی