اعجاز تاثیری قرآن با تأکید بر واکاوی «قتلی القرآن» ثعلبی

زهرا ابراهیمی محمدیه؛ سید محمد علی ایازی؛ جعفر نکونام

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11697

چکیده
  در سده‌های نخستین اسلامی ـ به اقرارِ کتاب‌هایی چون «قتلی‌القرآن» ابواسحاق ثعلبی (م 427ق.) ـ قرآن، چنان کشش و جذبه‌ای در مخاطبان برمی‌انگیخت و چنان در آنان اثر می‌گذاشت که مدهوششان می‌ساخت، اشک از چشمان‌شان جاری می‌کرد و در بسیاری از مواقع، اثرگذاری‌اش در حدی بود که سامعان و تالیان قرآن، جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کردند. ...  بیشتر