مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی بروج از منظر قرآن و دانش نجوم

سید عیسی مسترحمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68803.2645

چکیده
  بروج آسمانی به دلیل نقشی که در تعیین زمان و برخی محاسبات نجومی دارند، همواره مورد گفتگو و پژوهش منجمان بوده است. قرآن کریم نیز در راستای هدایتگری، در سه آیه به صراحت از بروج نام برده و سوره ای نیز به همین نام شناخته می شود. این کتاب آسمانی، تزیین آسمان بوسیله بروج را نشانه ای از قدرت الهی دانسته است. اینکه مصداق خارجی بروج قرآنی چیست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
راهکارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل با تأکید بر قرآن و روایات

محمود رمضانی کردآسیابی؛ عنایت شریفی؛ عبداالمطلب عبدالله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66512.2557

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بیان راهکارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین دولت‌ها و ملت‌های مسلمان و غیرمسلمان می‌باشد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی دراین‌باره به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه‌کارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل کدم‌اند؟ راه‌کارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مناسبات و/یا زنجیرمندی خرد و کلان در قصص قرآنی سور اولیه مکی در پرتو داستان‌های انبیاء با محوریت مکافات

زهره اخوان مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66219.2549

چکیده
  بحث علم‌المناسبه و به تعبیر قدما، مناسبت و به تعبیر متأخرین، نظم و انسجام، و در واژگان و قاموس زبان‌شناسی متن محور، زنجیرمندی و بینامتنیت، از جمله مباحثی است که از بدو نزول قرآن تا عصر حاضر، مورد توجه قرآن‌پژوهان قدیم و جدید مسلمان و غیرمسلمان بوده است. امروزه برخی مستشرقان، معتقدند که قرآن توده‌ای درهم و نامنسجم است. همچنین تکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل انتقادی مساله فدا شدن حضرت مسیح در نگاه قرآن کریم

حسین بدری؛ حسین شریفی؛ الهه باشتنی رنجور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.67421.2597

چکیده
  از جمله ادیان بزرگ جهان معاصر مسیحیت می باشد؛ فدیه و اینکه بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم (به زعم مسیحیان) باید تاوان و خسارتی بپردازد و این خسارت با رنج و مرگ مسیح (ع) پرداخته شده است، مسئله ای است که یکی از اصول دین مسیحیت قلمداد می گردد به بیان دیگر مسیحیت مبتنی بر اندیشه ماهیت گناه آلودانسان است و به اقتضای عدالت خدا، می بایست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارکردهای عامل جغرافیا در حوزه تمدنی با رویکرد قرآنی سوره سبأ

عبدالمهدی فیضی دیزآبادی؛ محمد مهدی باباپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68859.2652

چکیده
  چکیدهاز آنجا که تحولات تمدنی تابع قواعد و قوانین است، کشف و بررسی و پیاده‌سازی آن حائز اهمیت است. تمدن‌ نوین اسلامی که از اهداف اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌آید، ضرورت تبیین و ارائه‌ی آن قوانین از نگاه اسلام را دو چندان می-کند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، بصورت هرمنوتیک متن محور، با بررسی عامل جغرافیا از منظر ...  بیشتر