بررسی شیوه های به کارگیری تک‏ گویی درونی در داستان‏ های قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم قرآنی، علوم و معارف قرآن تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از موثرترین راه‏ های پرورش، هدایت و جذب مخاطبان، بیان موضوعات در قالب داستان است. قصص قرآن که همگی در خدمت اغراض دینی هستند از لحاظ فنون و عناصر ادبی نیز در عالی ترین سطح قرار دارند. گفتگو به عنوان یکی از مهم ترین عناصر داستان های قرآن در خدمت پیرنگ، اغراض، شخصیت ها و... است. یکی از انواع گفتگو، تک‏ گویی(صحبت یک نفره) است که به حدیث نفس، تک‏ گویی نمایشی و تک‏ گویی درونی تقسیم می‏ شود. در این مقاله سعی شده تا به تک ‏گ ویی درونی به عنوان یکی از وجوه بازنمایی گفتمان در داستان‏ های قرآن کریم پرداخته و ضمن توضیح چگونگی بکارگیری این روش، نحوه‏ ی شکل‏ گیری انواع آن نیز تحلیل شود. همچنین غرض خداوند از به کارگیری این روش نشان داده و ابعاد هنری و تربیتی کاربست این تکنیک آشکار شود. نتیجه تحلیل نمونه‏ های تک‏ گویی‏ های درونی در داستان‏ های قرآن نشان می‏دهد مفاهیم بلندی از فضایل و رذائل در قالب جملاتی اندک گنجانده شده و این شیوه بیانی به زیباترین شکل ممکن، به تشریح الگوهایی زیستی بشری در قالب شخصیت‏ های حقیقی می ‏پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Methods of Using the inner Monologue in Qur'anic Stories

نویسندگان [English]

  • Frouzan Rostami
  • fatemeh kazemzadeh
Quranic Sciences, Quranic Sciences and Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the effective ways for training, leading and attracting the contacts, is declaring the subject in the form of story. Stories of the holy Quran which, all of them are at the service of the religious goals, are technically and literally at a high level and degree. Conversation as one of the most important elements of the holy Quran, is at the service of the goals, characters and etc. One kind of conversation is monologue which divides into, Hadith of the self, Dramatic monologue and Inner monologue. In this article, have attempted to reveal the goal of God from applying these methods by addressing the inner monologue and reveal the artistic and educational aspects of this application of this technique. Conclusion of analyzing the inner monologue instances in the stories of the holy Quran shows that, great concepts of virtues and vices are fit into it in the form of minor sentences and this type of declaration, describing human biological pattern in the form of real characters. Investigation and research about this technique in holy Quran emphasizes that, this holy book is a miracle and unique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Stories of the Holy Quran"
  • "Conversation"
  • "Monologue"
  • "Inner monologue"