مقاله پژوهشی
بررسی و نقد انتقادات ذهبی بر تأویلات شیعه با تأکید بر آرای آیت‌الله معرفت

مرضیه قنبری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 5-27

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.49260.1998

چکیده
  بطن و تأویل آیات‌قرآن، از دیرباز یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد‌توجه اندیشمندان بوده که حجم گسترده‌ای از روایاتِ ذیل آیات را به خود اختصاص داده است. تطبیق بخش عمده‌ای از روایات بر امامت، دوستان و دشمنان آن‌ها در تأویلات شیعه، دستاویز برخی مخالفان شده است؛ ذهبی از‌جمله نویسندگان منتقدِ معاصر اهل‌سنت در کتاب «التفسیر و المفسرون»، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی انتقادی تفسیر المنار از منظر علامه طباطبایی

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ سید علی اسدی

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 28-49

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.48264.1975

چکیده
  این پژوهش پس از مطالعه‌ی تفسیر المیزان و بررسی چگونگی برخورد علامه طباطبایی نسبت به نظرات مؤلفان المنار با روشی توصیفی-تحلیلی و با هدف کشف مبانی و معیارهای علامه طباطبایی در نقد تفسیر المنار به نگارش در آمده است. اهمیت و اعتبار تفسیر المنار از طرفی و بررسی و نقد گسترده‌ی علامه نسبت به این تفسیر از طرف دیگر، سبب شد تا این سؤال پیش بیاید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شیوه های به کارگیری تک‏ گویی درونی در داستان‏ های قرآن

فروزان رستمی؛ فاطمه کاظم زاده

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 50-69

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.48212.1974

چکیده
  یکی از موثرترین راه‏ های پرورش، هدایت و جذب مخاطبان، بیان موضوعات در قالب داستان است. قصص قرآن که همگی در خدمت اغراض دینی هستند از لحاظ فنون و عناصر ادبی نیز در عالی ترین سطح قرار دارند. گفتگو به عنوان یکی از مهم ترین عناصر داستان های قرآن در خدمت پیرنگ، اغراض، شخصیت ها و... است. یکی از انواع گفتگو، تک‏ گویی(صحبت یک نفره) است که به حدیث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی عوامل ابهام و تکثر معنایی «شبه‌جمله» در قرآن کریم

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ الهام آقادوستی

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 70-87

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.49363.2005

چکیده
  ابهام یا «چندمعنایی» در قرآن کریم زمینه را برای آفرینش معانی متعدد و گسترش سطوح معنایی مختلف فراهم ساخته است. چندلایگی معنا و تأویل‌پذیری ناشی از آن را در قرآن کریم می‌توان در سطوح مختلف واژگانی و نحوی به وضوح مشاهده کرد. «شبه‌جمله» از جمله ساخت‌های زبانی است که در متن قرآن کریم، گستره‌ای از احتمالات معنایی را در هر دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر ماهیت نسخ در دیدگاه سلفیان با تمرکز بر اندیشه ابن تیمیه

حمزه علی بهرامی

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 88-106

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.49432.2008

چکیده
  مسئله نسخ یکی از مسائل بسیار مهم در علوم قرآنی است که میان صاحب‌نظران در تعریف و مصادیق آن اختلافات فراوانی وجود دارد. قرآن مجید خود در چند آیه به وقوع نسخ در قرآن تصریح فرموده است(بقره: 106؛ نحل: 101؛ رعد: 39). نوع مواجهه با مسئله نسخ می تواند موجب پذیرش یا انکار حجیت ظاهریی آیات قرآن باشد. جریان سلفی- تکفیری فرقه ای منسوب به اهل سنت با گرایش ...  بیشتر

علمی - ترویجی
روش شناسی کشف ترتیب نزول با تمرکز بر روایات ترتیب نزول

جواد سلمان زاده

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.49912.2022

چکیده
  نظر به اهمیت ترتیب نزول در دو دانش علوم قرآنی و تفسیر، کشف ترتیب نزول قرآن کریم، مطالعه‌ای شایسته می نَماید. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است که با بکارگیری روشمند از همۀ شاخص های دخیل و مؤثر در ترتیب نزول، روشی جامع و کارآمد را جهت کشف ترتیب نزول ارائه نماید. این روش در دو مرحلۀ «بررسی درونی روایات ترتیب نزول» و «بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رهیافت عرفانی به آیات الاحکام قرآن مطالعه موردی:نماز و کارکرد عمق بخشی آن به معنای زندگی

محمد نصیری

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، صفحه 129-149

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.47238.1952

چکیده
  نماز یکی از مظاهر عبادت در ادیان مختلف و بارزترین عمل عبادی در ادیان الهی است. آنچه از نظر اسلام حائز اهمیت بسیار است، از یک سو جایگاه رفیعی است که این عبادت در این دین دارد و از ‌سوی دیگر، لایه‌های معنایی و رازهای درونی و عرفانی آن است. در یک نگاه کلی به ظاهر قرآن، خداوند در بیش از 40 سوره و بیش از 100 آیه در قرآن درباره نماز سخن گفته است ...  بیشتر