نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی پژوهشکده اطلاعات و مدارک اسلامی

10.22054/rjqk.2020.11994

چکیده

با توجه به دلالت‌های معناشناختی آیات، متعلق بطلان، اعتقاد، وجود، فعل، و یا قول است. اعتقاد باطل در قرآن به دو صورت قابل پی جویی است: یک: باطل اعتقادی سببی: اعتقاد باطلی که سبب تحقق باطل های دیگر می گردد؛ مانند آیه « ... الَّذِینَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ؛ همانا کفار از باطل پیروی می کنند (محمّد/ 3). پیروی از باطل که یک فعل باطل یا مصداق باطل در این آیه که شیطان است یک باطل وجودی است ولی در واقع سبب این فعل یا سبب تطبیق باطل بر شیطان همانا کفر است که اعتقادی است. در واقع باطل حقیقی همان اعتقاد است.علت حقیقی خواندن باطل اعتقادی و مجازی تلقی کردن باطل های دیگر هم همین است(طباطبایی، ج11، ص455) ؛ چه این که علاقه مسببیت به عنوان علاقه مجاز در این جا وجود دارد. باطل حقیقی در مجموع آیات، کفر، شرک ، نفاق و نافرمانی از دستورات الهی است.
دو: باطل اعتقادی مصداقی: مصداق هایی برای باطل اعتقادی در آیات بیان شده: کفر به خدا، کفر به پیامبر اسلام، استنکاف در پذیرش معاد، انکار ضروریات دینی، نفاق، شرک نظری و ... ، باطل است.
باطل وجودی: وجود متعارض و متنازع با وجود حق باطل است. باطل فعلی: ایمان به باطل، اطاعت و عبادت غیر خداوند، پیروی از باطل و ... باطل است. باطل قولی : قول به: وجود نوشتاری متعارض با قرآن، تحریف قرآن، ناهماهنگ بودن عقاید قرآن با عقل، مسانخ نبودن احکام قرآن با حکمت، غیر مطابق بودن اخبار قرآن با واقع و ... باطل است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The doctrinal semantics of false species in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • morteza motaqinejad

Faculty of Islamic Information and Documents Research Institute

چکیده [English]

.

Review:
According to the semantic implications of the verses, it belongs to invalidity, belief, existence, action, or promise. False belief can be traced in the Qur'an in two ways: One: False causal belief: False belief that leads to the realization of other falsehoods; Such as the verse "... those who disbelieve follow the false; Indeed, the infidels follow falsehood (Muhammad / 3). Following falsehood, which is a false act or an example of falsehood in this verse, which is the devil, is an existential falsehood, but in fact the cause of this act or the cause of the application of falsehood to the devil is disbelief, which is a belief. In fact, true falsehood is the same as belief. The real reason for reading doctrinal falsehood and considering other falsehoods as virtual is the same (Tabatabai, vol. 11, p. 455); What is more, there is a causal interest as a permissible interest here. True falsehood is the totality of verses, disbelief, polytheism, hypocrisy and disobedience of divine commands.
Two: False beliefs: Examples of false beliefs stated in the verses: Blasphemy against God, blasphemy against the Prophet of Islam, refusal to accept the resurrection, denial of religious necessities, hypocrisy, theoretical polytheism, etc., are false.
Existential void: Contradictory existence is void with the existence of right. Current falsehood: Belief in

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • existential falsehood
  • current falsehood
  • verbal falsehood
  • doctrinal falsehood