نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/حضرت معصومه

2 دانشگاه معارف اسلامی قم

3 فعلا سمتی ندارم

چکیده

زمینه و هدف: یکی از نیازهای بشر، شادی و سلامت معنوی است. شادی و سلامت معنوی متکی به کیفیت شناخت، گرایش و رفتار و به نوع نگرش فرد بستگی دارد. شادی و سلامت معنوی از عوامل مختلف؛ از جمله نگرش انسان به عالم هستی، اثر می‌پذیرد. هدف اصلی این مقاله؛ بررسی سازوکار تأثیر ‌نگرش‌الهی بر تحقق شادی و سلامت معنوی‌ از منظر آیات و روایات است.
روش تحقیق در این نگارش توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوردی اطلاعات کتابخانه ای می باشد.
یافته‌های تحقیق نشان داد؛ از نظر قرآن کریم، ‌نگرش‌الهی عامل مهم سلامت روانی و شادی انسان بوده که با رضایت از گذشته و ایجاد اطمینان به آینده، شادی حال را رقم می‌زند.
بحث و نتیجه‌گیری: آدمیان یا اندوه گذشته را می‌خورند یا نگران آینده‌ای نیامده هستند. از این رو در الگوی شادی معنوی، مومنان آینده و گذشته‌ی خویش را تحت اراده و تدبیر خدای می‌بینند و هیچ اندوهی از گذشته و ترسی از آینده ندارند «أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»؛«إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا» و به آنچه خدا اراده نموده آرام و خشنودند. آخرین کتاب آسمانی، شادی عمیق انسان را به فضل عام الهی بر همه‌ی انسان‌ها و رحمت خاص الهی بر مومنان منحصر و وابسته نموده «قُلْ بِفَضْلِ اَللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ». است. به این ترتیب تمام ابعاد شخصیت یک مؤمن و حالات و هیجانات او از جمله شادی، تحت عملکرد ایمان قرار گرفته و آرامشی الهی و شادی معنوی و الهی نصیب وی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mechanism of divine attitude in realizing the spiritual happiness and spiritual health from the viewpoint of the Qur'an, with an emphasis on the verse of grace and mercy of divine (Younis / 58)

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • s s 2
  • seyedmajid nabavi 3

1 d/d

2 d/d

3 phd arak،phd arak،phd arak،phd arak،phd arak،

چکیده [English]

One of the needs of human beings is happiness and spiritual health. Happiness and spiritual health depend on the quality of recognition, tendency and behavior and on the type of individual’s attitude. Happiness and spiritual health are affected by various factors including the attitude of man to the universe. The main purpose of this paper is to investigate the mechanism of the impact of knowledge on the realization of happiness and spiritual health from the perspective of verses and narratives. The study adopted a descriptive-analytical research method and the library information data collection method. Research showed that, from the Quran’s point of view, God’s attitude is the important factor in human mental health and happiness, which, with the consent of the past and the creation of confidence in the future, will make happiness. People either feel grief over the past or are worried about the future which has not arrived yet. Hence, in the pattern of spiritual happiness, the believers see their future and past governed by God, and they do not have any grief over the past and the fear of the future, and will remain calm and happy to what God has ordered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine attitude
  • spiritual health
  • spiritual happiness
  • faith