نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدرس معارف اسلامی رشته انقلاب اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از وظایف حکومت دینی تأمین امنیت فکری، روحی و روانی افراد جامعه و دفع آسیب ها می‌باشد .این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی راه کارهای حکومت دینی در دفع آسیب های فرهنگی را مورد بررسی قراردهد و در این زمینه به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی کدامند؟ راه کارهای فرهنگی در یک تقسیم بندی کلی به راه کارهای عملی (رفتاری) و راه کارهای معرفتی تقسیم می شوند. راه کارهای معرفتی را می توان به راه کارهای معرفتی نگرشی، معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی تقسیم کرد .باوربه توحید، رسالت و امامت و معاد از مهم‌ترین راه کارهای معرفتی نگرشی هستند که نقش اساسی و بنیادی در رفع آسیب های فرهنگی دارند و حکومت دینی موظف است در تقویت این باورها تلاش نمایدو افرایش علم و آگاهی مردم ، ترویج فرهنگ عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی، ترویج آموزه های دینی در غالب پذیرش آزادانه ، ارائه آسان وساده آموزه های دینی از راه کارهای معرفتی گرایشی و مواجهه با اندیشه های آسیب زا همانند بدعت گذاری، التقاط و شبهه پردازی، مقابله به خرافه گرایی و مقابله با پیروی و تقلید کوکورانه از فرهنگ بیگانه، از راه کارهای کنشی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

wytrggf vfgh cdfv cdfr dferfdf

نویسندگان [English]

  • enayat sharifi 1
  • yyrtggf uyttfgdvc 2
  • seyed majid ghasemi petroodi 3
  • hesamedin khalatbari 1

1 Associate Professor of Allameh Tabatabai University

2 Assistant Professor of Allameh Tabatabai University

3 Doctoral student of the lecturer of Islamic studies in the field of Islamic Revolution at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

rytggfdf wedfr dfrd frgf rtfsd wed frtf der dfr wed erfg der dfr der oiu hgfdfr der dfr der dfr edf dfr erf dew sde rft iuh gfvcx cxc bhg bvc bhg vfg bhg bvc xdf cvf ghb vfg cdf cfd sdc xdf oi nhgf vfgv fgv fgv fgv fgv fgv fg drf gtr fgt rfg rtg frt fgt erf derf tg fg oiuy frt fgt fgt rfg rtg frt fkjhg dfg er fgt kjh bgh bgh gh oiu fb der dfgh fg erf dfr dfr erf dfr gfrrt nbvg dfg erf dfre derf dfhyt edfr ewwq aq wsde rfhg oiu hgt dfr der drfgt jhy gft erd frt fgt erf dfr oiu hgf vbbfg df ruyt hgf rtfv ghgf der fhgy dfr fghtfg iui oi ff iuy gft gfh gfh bvf gfvc xds xdsdx cdfc vfgv bnhg sde dfrd frd dkju hgy fgtyr der fgt fgt rfgt rfg oiuyt

کلیدواژه‌ها [English]

  • "yttrdffh "
  • "kjhgdfg "
  • "uyrgfhgjhf"