مقاله پژوهشی
راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی با تآکید بر قرآن و سنت

عنایت شریفی؛ محمد صدقی الانق؛ سید مجید قاسمی پطرودی؛ حسام الدین خلعتبری

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2021.63920.2444

چکیده
  یکی از وظایف حکومت دینی تأمین امنیت فکری، روحی و روانی افراد جامعه و دفع آسیب ها می‌باشد .این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی راه کارهای حکومت دینی در دفع آسیب های فرهنگی را مورد بررسی قراردهد و در این زمینه به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی کدامند؟ راه کارهای فرهنگی در یک تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی و ارزیابی نقدهای مفسران معاصر شیعی بر آراء علامه طباطبایی(مطالعه‌ی موردی سوره‌ی بقره)

امان اله ناصری کریموند؛ مینا شمخی؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ قاسم بستانی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.67492.2599

چکیده
  نظرات علامه طباطبایی بازتاب وسیع و تأثیر چشمگیری بر آثار قرآنی معاصر شیعه داشته است. البته مفسران معاصر شیعی علاوه بر بهره‌‌گیری گسترده از نظرات مؤلف المیزان، در موارد قابل توجهی نیز آرای ایشان را مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند. پژوهش پیش‌رو که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای انجام شده، با مطالعه‌ی آثار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مبانی کلامی ربط علل طبیعی با آیات توحیدی از دیدگاه علامه طباطبائی و ابن عربی

فردین دارابی؛ محمد شعبان پور

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.66870.2573

چکیده
  در دیدگاه ابن عربی که مبنای کلامی اشعری دارد، هیچ نقشی برای انسان و علل طبیعی در نظام عالم قائل نیست؛ و این به دلیل اعتقاد وی به جبر است. علامه طباطبائی دیدگاه شیعه دارد و برای علل طبیعی نه‌تنها بی نقش در نظر نمی‌گرفت، بلکه نقش طولی در نظر می‌گیرد و نقش طولی جبر نیست و آنچه جبر است نقش عرضی است؛ بنابراین باد و باران و امثال این علل طبیعی‌اند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی ها وشاخصه های لفظی و محتوایی استخراج اصول اخلاقی با تاکید بر قرآن و روایات

فلاح فلاح

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.66374.2555

چکیده
  اصول اخلاقی در نظام های اخلاقی ضمن آن که می تواند خط و مشی اخلاقی آن نظام را سامان دهد در حل چالش های اخلاقی نیز کارگشاست. نظام های اخلاقی بر اساس نوع نظریه اخلاقی خود اصول اخلاقی را پیشنهاد می دهند که گاهی اصول مشترک همه نظام های اخلاقی است. این مقاله با هدف استخراج اصول اخلاقی قرآن با رویکرد فرا اخلاقی سامان یافته است. بررسی و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و نقد دیدگاه فاطمه مرنیسی درمورد حجاب با تأکید بر آیه 53 سوره احزاب

علی شریفی؛ اشکان نعیمی؛ فرشته کوئینی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.68306.2628

چکیده
  طی چند دهه اخیر، حجاب از جمله مهم‌ترین احکامی بوده که در حوزه زنان مورد توجه جریان‌هایی موسوم به نواندیشان دینی و فمینیسم اسلامی قرارگرفته‌ است و آنها با نگرشی عرفی سعی در قرائتی نو از آیات حجاب بر مبنای رعایت حقوق زنان داشته‌اند. فاطمه مرنیسی از جمله این افراد است که در یکی از آثار خود به نام «زنان پرده‌نشین، نخبگان جوشن‌پوش» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چگونگی تمثّل فرشتگان با تاکید بر رویکرد قرآنی

کاوس روحی برندق؛ سید ابوذر نجیبی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.66737.2564

چکیده
  یکی از مسائل مورد بحث در مورد فرشتگان در قرآن کریم، مسئله تمثّل و چگونگی تمثّل آنها می‌باشد که در فهم بسیاری از مسائل مطرح در متون دینی، تأثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی، به چگونگی تمثّل فرشتگان مبتنی بر آیات قرآن و بررسی دیدگاه های دانشمندان اسلامی به ویژه مفسران قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: 1. تمثّل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نگره «تمثیل» و «نمادین» دانستن مفاد آیه «میثاق»

محمد ابراهیمی راد

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.67368.2591

چکیده
  چکیده همه دانشمندان اسلامی معتقدند که بر اساس آیه 172 سوره اعراف، بین خداوند و انسان‌ها مکالمه ای وجود داشته و در این مکالمه، انسان‌ها به ربوبیت خدا اقرار کرده اند؛ ولی در مورد «واقعی» یا «نمادین» بودن این مکالمه و اقرار، بین اندیشمندان اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از دانشمندان اسلامی دلالت آیه «میثاق» ...  بیشتر