نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ،ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، تهران ، ایران

چکیده

نظرات علامه طباطبایی بازتاب وسیع و تأثیر چشمگیری بر آثار قرآنی معاصر شیعه داشته است. البته مفسران معاصر شیعی علاوه بر بهره‌‌گیری گسترده از نظرات مؤلف المیزان، در موارد قابل توجهی نیز آرای ایشان را مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند. پژوهش پیش‌رو که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای انجام شده، با مطالعه‌ی آثار تفسیری معاصر، به‌کشف و استخراج ادله‌ی مفسران در نقد آرای مؤلف المیزان(پیرامون آیات سوره‌ی بقره) و ارزیابی آن‌ها می‌پردازد. برخی از مفسران در مواردی نظیر: چیستی حروف مقطعه، کشف معانی واژگان قرآنی، تعیین مصادیق واژگان و عبارات قرآنی، تبیین مفهوم و مفاد آیات به نقد نظرات علامه پرداخته‌اند. مهمترین دلایل مورد استناد ناقدان عبارتنداز: مبهم خواندن، خلاف واقع دانستن، ناسازگاری با منابع قرآنی و روایی، ضعیف و نامعتبر دانستن، ناصواب و قابل اثبات نبودن، مغایرت با مفهوم آیات، ناسازگاری با ادلّه و آیات قرآنی، عدم دلالت آیه بر تفسیر و... پس از بررسی و سنجش آرای ناقدان، حاصل پژوهش چنین بیان می‌شود که اغلب این نقدها نامعتبر بوده و با آسیب‌ها و اشکالات اساسی مواجه است. البته در موارد معدودی نیز نظرات ناقدان صحیح و معتبر بوده و ضعف دیدگاه‌های علامه پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ypology and evaluation of critiques of contemporary Shiite commentators on the views of Allameh Tabatabai (Case study of Surah Al-Baqarah)

نویسندگان [English]

  • amanallah naseri karimvand 1
  • mina shamkhi 2
  • abas musalaei 3
  • ghasem bostani 2

1 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 masterAssociate Professor of Imam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Allameh Tabatabai's views have been widely reflected and have had a significant impact on contemporary Shiite Quranic works. Of course, contemporary Shiite commentators, in addition to widely using the views of the author of Al-Mizan, have also examined and criticized his views in significant cases. Leading research that has been done by descriptive-analytical method and using library tools, by studying contemporary interpretive works, explores and extracts the arguments of commentators in criticizing the views of Al-Mizan author (about the verses of Surah Al-Baqarah) and evaluates them. Some commentators have criticized Allameh's views in cases such as: what are the syllables, discovering the meanings of Quranic words, determining the instances of Quranic words and phrases, explaining the meaning and contents of verses. The most important reasons cited by critics are: vague reading, know the opposite, incompatibility with Qur'anic sources and narration, consider weak and invalid, incorrect and unprovable, contradiction with the meaning of verses, incompatibility with Qur'anic evidences and verses, lack of meaning of the verse on interpretation, etc. after reviewing and evaluating the opinions of critics, the results of the research show that most of these criticisms are invalid and face major harms and problems. Of course, in a few cases, the opinions of critics are correct and valid, and the weakness of Allameh's views is accepted. Of course, in a few cases, the opinions of the critics are valid and the weakness of Allameh's views is accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Mizan
  • Critique of Allameh's views
  • Contemporary Shiite commentators
  • Surah Al-Baqarah