نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

زنان و قرآن، عنوان مقاله ای است که دکتر روت رادد در دایره المعارف قرآن لیدن نوشته است. وی در بخشی از مقاله خود به بعضی از شخصیت های زنانه قرآنی مانند حوا (علیه السلام)، ملکه سبا و زلیخا می پردازد و با استفاده از تفاسیر و روایات و شان نزول هایی که مستندانی برای آنها ذکر نمی کند به بررسی و نتیجه گیری از آیات می پردازد. مطالب او نه پژوهشی موثق، که بیشتر شبیه به اسرائیلیات است. این نظرات با پیش فرض های خاص در مطالعات اسلامی و روش تحقیق وی، قابل نقل و تامل جدی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Female Characters in the Holy Qur'an from Ara Ruth Rodded's Perspective

نویسندگان [English]

  • majid maref 1
  • fatemeh vazei 2

چکیده [English]

"Women and the Qur'an" is the title of a paper written by Dr. Ruth Rodded in the Leaden encyclopedia of the Quran in the Netherlands. She has examined the characters of women like Eve (Peace Be upon Her), the queen of Sheba, and Zolaikha in a part of her article and through using some interpretations, narrations, and cases of revelations investigates and draws conclusions from the verses without explicitly citing their references or sources. Her subjects are more like Israelites rather than being authentic or reliable sources. These ideas and views, with regard to her specific presuppositions on Islamic studies and her methodology, should be reviewed and considered seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Ho!J Quran
  • Ruth Rodded
  • women
  • Eve
  • Josef. Zolaikha
  • the queen of Sheba