مقاله پژوهشی
عقل و افراط و تفریط ها

محمد اسدی گرمارودی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5528

چکیده
  در این مقاله ضمن تعریف عقل و تعیین جایگاه آن در آیات و روایات، به نقد و بررسی نظرات افراطی و تفریطی در آن خصوص، پرداخته شده است. این نقد و بررسی در مقاله حاضر، اختصاص به جنبه نقلی ندارد، بلکه تحلیلی عقلی نیز در این خصوص صورت گرفته و ریشه های افراط و تفریط تبیین شده است. کوشش نگارنده آن است که اهمیت عقل را معلوم نماید و از افراط و تفریط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دلایل کوچ یهودیان به جزیرة العرب

محمد حسین خوانین زاده

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 25-38

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5529

چکیده
  ثبت وقایع تاریخی برای بنی اسرائیل و تاریخ سازی در این خصوص، یکی از اقدامات ویژه و مهم یهودیان است. با مراجعه به متون مقدس یهودیان، از جمله کتاب تورات، در می یابیم که آنان در پی ثبت وقایع تاریخی جدشان حضرت ابراهیم (علیه السلام) تا اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و یوشع بن نون (علیهم السلام) و غیره بوده اند. از سویی دیگر عده ای از آنها مدعی هستند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شخصیت های زنانه در قرآن با تکیه بر آراء روت رادد

مجید معارف؛ فاطمه واظعی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5530

چکیده
  زنان و قرآن، عنوان مقاله ای است که دکتر روت رادد در دایره المعارف قرآن لیدن نوشته است. وی در بخشی از مقاله خود به بعضی از شخصیت های زنانه قرآنی مانند حوا (علیه السلام)، ملکه سبا و زلیخا می پردازد و با استفاده از تفاسیر و روایات و شان نزول هایی که مستندانی برای آنها ذکر نمی کند به بررسی و نتیجه گیری از آیات می پردازد. مطالب او نه پژوهشی موثق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حقوق زن در اسلام و پدیده فمینیسم
دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5531

چکیده
  پدیده فمینیسم در اوایل قرن هفدهم به عنوان جنبش استیفای حقوق زمانی ظهور کرد و به جای دفاع از حقوق واقعی زنان، به استفاده ابزاری از آنان می پردازد و دارای پیش فرض های ناصوابی -همچون پست انگاشتن نقش های زنانه، اعتقاد به مردواره بودن زنان (مردانگی زن)، حذف مردان از جامعه و انتقال اختیار امور به دست زنان و در واقع زن گرایی شورشی – می باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش های تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

عنایت شریفی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5532

چکیده
  روش شناسی و بررسی شیوه های تربیتی در نظام تعلیم و تربیت، جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله سعی شده است که شیوه های تربیت اخلاقی از منظر امام علی ع در نهج البلاغه بررسی شود. از مهمترین شیوه های تربیت اخلاقی نهج البلاغه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: حکمت، تربیت عقلانی، تذکر یاداوری نعمت ها، موعظه، خطابه، عبرت آموزی، کاربرد اصول روانشناسی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عاشقانه های نیایش

سیده صغری صالحی ساداتی؛ سید محمدرضا ابن الرسول

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 99-126

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5533

چکیده
  عشقی یک نیاز فطری و طبیعی روح است و آدمی همواره در جستجوی کسی است که محبوب او قرار گیرد. نیایش که در عالی ترین شکل خود به صورت پرستش ظاهر می شود، در حقیقت زیباترین تجلی سرمایه فطری درون آدمی - یعنی عشق - است که از عمق روح انسانی سرچشمه می گیرد. مناجات ها و راز و نیازهای عاشقانه بزرگان دین، نمونه ای از عشق بی پایان ایشان به ساحت خداوند و معرفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بدایت حرکت (سیر و سلوک) دراوصاف الاشراف

جمشید صدری؛ جواد طاهری

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5534

چکیده
  خواجه نصیر الدین طوسی در رشد و شکوفایی اندیشه های عرفانی سهم بسزایی دارد که اوصاف الاشراف و شرح اشارات ابن سینا موید همین امر است. اوصاف الاشراف از نظر حجم بسیار کوچک اما از حیات محتوا بسیار غنی است و خواجه در این رساله از اندیشه های عرفانی به خوبی دفاع می کند. وی مدعی برخورداری از تجربه عرفانی نیست، بلکه تلاش وی در راستای ارزیابی عقلانی ...  بیشتر