نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پدیده فمینیسم در اوایل قرن هفدهم به عنوان جنبش استیفای حقوق زمانی ظهور کرد و به جای دفاع از حقوق واقعی زنان، به استفاده ابزاری از آنان می پردازد و دارای پیش فرض های ناصوابی -همچون پست انگاشتن نقش های زنانه، اعتقاد به مردواره بودن زنان (مردانگی زن)، حذف مردان از جامعه و انتقال اختیار امور به دست زنان و در واقع زن گرایی شورشی – می باشد که جامعه زنان را تهدید می کند. در این مقاله، تا حد امکان، به بررسی این پدیده و بیان ضعف های آن پرداخته شده است. همچنین این مقاله به بررسی مساله جایگاه حقیقی زن و حقوق واقعی او در دین پرداخته است که لازمه آن بررسی فضای نامناسب فرهنگی، تبعیض مرد سالارانه و برخورد ارباب - رعیتی و مالکانه با زنان است که بر بخش بزرگی از قلمروهای عشایری و روستایی و حتی شهری ما حاکم است و موجب نادیده گرفته شدن حقوق مشروع و مسلم زنان می شود. این بی عدالتی ها که بعضا به دین نسبت داده می شود و باعث پیدایش پنداری نادرست در خصوص محدودیت زنان در دین می شود به شبهانی در مورد احکام حقوقی آنان - از جمله ارث، حضانت، شهادت، دیه و ... - دامن می زند. در این مقاله این حقوق به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است تا از یک سو زن مسلمان با فهم دقیق از فلسفه وجودی این احکام با استیفای حقوق الهی اش در آرامش و احترام و کرامت به سر برد و بازیچه هواها و هوس های ناپرهیزکاران قرار نگیرد و از سوی دیگر به دام افکار فمینیستی گرفتار نیاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Rights in Islam and Feminism

چکیده [English]

Feminism emerged in the beginning of the seventeenth century as a movement to vindicate the women's rights. However, instead of defending the women's real rights, misused them as a means and had ungracious presuppositions like belittling the essence of women's characters, believing in women's manhood, eliminating men from the society and transferring their affairs to women which all revealed a state of radical feminism that has threatened the women's community. This study rs to exanune the abovementioned viewpoints and determine their possible weaknesses. In addition, it reviews the status of women and their real rights in religion in order to present the dominant situations in a large part of our rural and urban areas with an inappropriate culture of gender discrimination exerting the men's dominance and treating women with a lot of authority and dominance. Meanwhile, many of the women's legal and absolute rights are neglected. Demonstrating innumerable injustices against the religion and creating an improper image of women's restrictions in religion have aroused serious doubts as to their legal laws or injunctions, including inheritance, legal custody, testimony, blood-money, and etc. This study sets out to briefly examine the aforemennoncd rights so that the Muslim women can precisely figure out the philosophy of these rights, regarding their spiritual rights to achieve their relief and respects, and maintain their dignity. More importantly, they can emancipate from the wrongdoers' carnal desires and feministic thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • fa
  • ninism
  • Religion
  • Islam
  • man
  • alin
  • ony