نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

این مقاله، نگارنده می کوشد منشا خداپرستی و خداشناسی را فطرت دل بیان کند. به این معنی که در نهاد آدمی گرایشی خاص نهفته است که او را به شنیدن پیام حق دعوت می کند و از درون او را متوجه مبدا خویش می گرداند. با این نگرش فطرت یکی از ارکان انسان شناسی دینی است که در تشریح دیدگاه های دین در باب خداگرایی، خداپرستی، دین شناسی، انسان شناسی و ... به کار می رود. تبیین واژه فطرت، ویژگی ها و گرایش های فطری در همین راستا مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theology: Inner Disposition or Wisdom

نویسنده [English]

  • hamid negaresh

چکیده [English]

This study is an attempt to introduce the innate disposition of humans as a source of deism and theology. This means that a particular tendency lies within the humans that arouses their interest, makes them listen to the right message, and from within realize their origins. That is the reason why the innate disposition is one of the fundamentals of religious anthropology which is also used to describe views about religion, deism, theology, sociology, anthropology and etc. As a result, the term innate disposition, its features, and trends have been represented in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theism
  • inner disposition
  • innate disposition of intellect
  • selfknowledge
  • innate tendencies