مقاله پژوهشی
نقطه خلقت در حکمت اسلامی و مسیحی

صالح حسن زاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5535

چکیده
  نقطه آغاز برای اثبات مخلوقیت عالم وجود است. موجودات مشهود جهان ممکن الوجود، و در نتیجه معلول اند و برای وجود یافتن باید علتی داشته باشند. از آنجا که خداوند وجود اول است و کمال مطلق دارد به ضرورت باید علت ایجاد هر شیئی باشد که وجود دارد. حکیمان متاله این نوع وجود یافتن را خلق از عدم می نامند. بر رای این حکیمان عالم چه قدیم زمانی باشد چه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خداشناسی، فطرت دل یا عقل

حمید نگارش

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5536

چکیده
  این مقاله، نگارنده می کوشد منشا خداپرستی و خداشناسی را فطرت دل بیان کند. به این معنی که در نهاد آدمی گرایشی خاص نهفته است که او را به شنیدن پیام حق دعوت می کند و از درون او را متوجه مبدا خویش می گرداند. با این نگرش فطرت یکی از ارکان انسان شناسی دینی است که در تشریح دیدگاه های دین در باب خداگرایی، خداپرستی، دین شناسی، انسان شناسی و ... به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
از حکومت الهی پیامبر ص تا سلطنت موروثی معاویه

ابوالفضل عابدینی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5537

چکیده
  پیامبر اسلام ص بزرگ ترین انقلاب را در تاریخ به وجود آورد. وی تمام نهادهای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی جامعه را به هم ریخت و نهادهایی جدید را جایگزین آنها کرد و تحولی درونی در دل اعراب به وجود آورد. پس از رحلت حضرت رسول ص امویان در مدیریت جامعه اسلامی نفوذی خزنده کردند که بعدها منشا شکل گیری تحولات بسیاری در روند تاریخ اسلام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حجاب و مراحل تشریع آن در قرآن

رقیه صادقی نیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5538

چکیده
  کند و کاو در آیات حجاب، به صورت یکجا و همه سو، نشان خواهد داد که حکم حجاب یکباره اعلام نشده است بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه بر قلب مبارک پیامبر اکرم ص نازل شده و این موجب تاثیر سریع این اسلام تاثیر بسزایی ایفا کرده و برخی از احکام، گاه در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولاتی گردیده است می تواند به صورت کاربردی در عصر ما هم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاجگذاری؛ نماد عظمت و قدرت دیکتاتور

محمد حسین خوانین زاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5539

چکیده
  واقعیت آن است که در زندگی ما مطالب عبرت آمیز زیاد ولی عبرت آموزی کم است. حقیقت عبرت، رفتن در گذشته و عبور کردن از آن و بر گرفتن چراغی از آن برای حال و آینده است. ملت بزرگ ایران در گذر ایام، وقایع تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر گذاشته است که همگی آن ها قابلیت عبرت و پند آموزی دارند. آخرین بازمانده سلسله شاهنشاهی ایران در اوایل دهه پایانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عبرت و عبرت آموزی در نهج البلاغه

جمشید صدری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 103-117

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5540

چکیده
  عبرت حالتی است که انسان از امور ظاهری و مشهود، به شناخت باطنی و غیر مشهود امور نایل می شود. تشابه زندگی اقوام و ملل و تاثیر پذیری انسان از احوال امت های گذشته، سبب می شود که عبرت گیری به عنوان روشی تربیتی برای دست یابی به یک حیات مطلوب در نظر و عمل مطرح باشد. هر کس دیده ای عبرت بین داشته باشد می تواند از لا به لای حوادث و وقایع پیام ها را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
لزوم اخلاق در جهان امروز

محمد اسدی گرمارودی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5541

چکیده
  یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری مسئله اخلاق و رفتار انسانی است. از یک سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه را از هم پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت اخلاق زیر سوال رفته است. با همه این مشکلات هنوز تصور میشود امور اخلاقی به جوامع گذشته مربوط بوده و در دنیای امروز بدان نیازی نیست. این مقاله می کوشد تا با تعریف علم ...  بیشتر