نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم ذرباییجان

چکیده

کند و کاو در آیات حجاب، به صورت یکجا و همه سو، نشان خواهد داد که حکم حجاب یکباره اعلام نشده است بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه بر قلب مبارک پیامبر اکرم ص نازل شده و این موجب تاثیر سریع این اسلام تاثیر بسزایی ایفا کرده و برخی از احکام، گاه در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولاتی گردیده است می تواند به صورت کاربردی در عصر ما هم مفید و کارگشا باشد. تشریع حکم حجاب نیاز به بیان فلسفه و ضرورت آن دارد و شرایط موجود در جامعه برای ایجاد امنیت بانوان می تواند محدوده حجاب را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Methods of Shoring up Hijab (Islamic Veiling): A Quranic Perspective

نویسنده [English]

  • roghayeh sadeghi niri

چکیده [English]

Research carried out on the Quranic verses dealing with Hijab (Islamic Veiling) reveals that, when all things considered, verdict vis-a-vis Hijab was not announced offhand or all at once but gradually and piecemeal as it was revealed upon the Prophet Mohammad (PBUH) only after his Excellency. This is the reason why this verdict has left an indelible mark and gained permanency. The passage of time and conditions have influenced the dynamics of the Islamic Jurisprudence and made some verdicts undergo some changes. For the same reason, we can appropriate verdicts which can be practically conducive in our era. As a result, it is essential to explain the philosophy behind Hijab as the demands of the current circumstances in our society can, for ensuring safety of the women, alter the boundaries of Hijab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab (Islamic Veiling)
  • chastity
  • historical circumstances
  • contextual variables
  • Philosophizing