نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه دانشگاه شریف

چکیده

یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری مسئله اخلاق و رفتار انسانی است. از یک سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه را از هم پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت اخلاق زیر سوال رفته است. با همه این مشکلات هنوز تصور میشود امور اخلاقی به جوامع گذشته مربوط بوده و در دنیای امروز بدان نیازی نیست. این مقاله می کوشد تا با تعریف علم اخلاق، ارتباط آن با نفس انسانی، نقش حالات نفس در چگونگی رفتار بشری و رابطه آن با کمال انسانی، اهمیت و ضرورت آن را در هر زمان و به ویژه در عصر حاضر معلوم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moral Necessity in Today's World

نویسنده [English]

  • MOHAMAD ASADI GARMA RUDI

چکیده [English]

Today, one of the important issues of concern in human society is the issue of ethics and human behavior. On the one hand, the lack of moral affairs has broken apart family systems and societies and on the other hand, the necessity and significance of ethics have been under question: Considering all of these problems, it is still believed that ethical affairs have to do with the ancient communities and today's world does not need ethicality. This paper is an attempt to define ethics and its relationship with human ego and to clarify the role of self-states in human behavior, its relationship with human perfection, and the necessity and importance of it at any time, especially in current times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • the human dimension
  • the animal dimension
  • perfection tools
  • human perfection
  • comprehensive bands