نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئتت علمی داانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بخش وسیعی از تعالیم و احکام قران، مربوط به حقوق و وظایف متقابل زوجین است. این تعالیم در زمینه موارد «نشوز» و ناسازگاری آنان نسبت به یکدیگر دارای اهمیت مضاعف است. مدعیان دفاع از حقوق زن، رهنمودهای هشداری و تنبیهی قران درباره نشوز زنان را مورد انتقاد قرار می دهند اما بررسی آیات کریمه قرآن و تفسیر آنها نشان می دهد که هدف و فلسفه رهنمودهای قرانی تضعیف کرامت زن نیست، بلکه اصلاح و تقویت بنیان خانواده است؛ خاصه آنکه موارد اجرای این احکام، بسیار اندک و در عین حال همراه با حفظ صمیمیت است، و افراد یا جامعه هایی که راهکارهای دیگری داشته اند، به تجربه موفقی نرسیده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quran and Infidelity of a Wife: Amendment or Violence

نویسنده [English]

  • mohammad rezza ebrahim nejhad

چکیده [English]

A large number of Quran's rules and directives arc concerned with the mutual rights and responsibilities of the couples. These guidelines are of !,'Teat importance with regard to the incompatibility or disputes between the couples and the issue of "noshouz" or infidelity of a wife. Proponents of women's rights criticize the guidelines of Quran regarding noshouz. However, careful scrutiny of Quran's verses and interpretations reveals that the aim and philosophy of Quran's guidelines are not to underestimate woman's value, but rather to improve, consolidate, and reinforce the foundations of the family. This is especially true given that such rules an: to be executed in very rare situations and usually accompanied by lenience, and the societies which have opted to pursue other solutions have not proven to be successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • or infidelity of a wife
  • separation
  • amedment
  • arbiters