نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه سنندج

چکیده

زمینه: درباره «جهانی سازی» تعریف ها و نظریه های گوناگونی بیان شده است و هریک از اندیشمندان از موضع مخالف یا موافق و از زاویه ای خاص به این موضوع نگریسته اند. در بین همه نوشته ها، جای این مطلب را خالی دیدم که دیدگاه قران دراین باره چیست و آیا قرآن به این موضوع پرداخته است؟ یا آن طور که غربی ها القا و وانمود می کنند، ایده مریور ابتکار و ابداع نو ظهور آنان است؟ روش و هدف: از این رو بر آن شدم تا با رجوع به قران و منابع تفسیری به صورت توصیفی و تحلیلی به پاسخ این سوال برسم. یافته ها و نتیجه گیری: در پی بررسی مشخص شد که قران کریم بیش از چهارده قرن قبل، ایده جهانی سازی را با تعریفی کاملا مغایر با غربی ها، درطی آیات متعدد خود، آشکارا و با توضیح کافی بیان فرموده است و این ابیات در سه قالب (اهداف ، مخاطبین و مفاهیم عام ) قابل دریافت می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Idea of Globalization in Qur'an

نویسنده [English]

  • mehdi rafi movahed

چکیده [English]

There are various ideas and definitions on "globalization" and any of the scholars have looked at this issue from a specific perspective, have had either a positive or a negative attitude. The analysis of these ideas and definitions has indicated that there exists a gap as to the perspective of Qur'an on this concept; whether Qur'an has made any references to it or as it is claimed by the westerners it has emerged as a result of their novel innovation. Therefore, the researcher intended to resolve this question with reference co Qur'an and other interpretative resources in a descriptive and analytical mariner. Results have revealed that Qur'an expressed the idea of globalization over fourteen centuries ago and provided a definition too different from the westerners and has explicitly referred to this concept in various verses. These verses can be presented in three forms as objectives, readers, and general concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization glohalized
  • Kaffeh
  • The Mankind
  • The Universe analytical