نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آداب سخن گفتن یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه علمای اخلاق و ادب بوده است. سخن گفتن، از اعمال اختیاری انسانی است که انگیره فرد موجب ظهور آن می شود. هدف از بیان آداب سخن گفتن در واقع، شیوه درست اندیشیدن و به دنبال آن، زیبا سخن گفتن است که بین این دو تاثیری متقابل وجود دارد؛ بدین معنا که انسانی که زیبا می اندیشد، زیبا بیان می کند. در این نوشتار، به اهمیت بیان در قرآن، ارتباط سخن با شخصیت درونی انسان و نیز مهمترین آداب سخن در قرآن و روایات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Etiquettes of Speech in the Holy Quran and Traditions

نویسنده [English]

  • zari pishgar

چکیده [English]

Of great interest to the scholars of ethics and literature has been the concept of speech etiquettes. Speech is one of the voluntary acts of the human beings manifested as a result of his personal motives. The purpose of dealing with speech etiquettes is to provide rules for the proper form of contemplation and subsequently rules for elegant speech. There is an interrelated relationship between the two; as one with elegant thoughts puts his thoughts into elegant words. The present study deals with the significance of speech and the manner of articulation in the view of the holy Quran, the relationship between speech and one's inner character, as well as the major rules and etiquettes of speech from the perspective of the Quran and traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech
  • understanding the concept
  • expliatness
  • argumentation
  • gentle speech
  • moderation