مقاله پژوهشی
آداب سخن در قرآن و روایات

زری پیشگر

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5549

چکیده
  آداب سخن گفتن یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه علمای اخلاق و ادب بوده است. سخن گفتن، از اعمال اختیاری انسانی است که انگیره فرد موجب ظهور آن می شود. هدف از بیان آداب سخن گفتن در واقع، شیوه درست اندیشیدن و به دنبال آن، زیبا سخن گفتن است که بین این دو تاثیری متقابل وجود دارد؛ بدین معنا که انسانی که زیبا می اندیشد، زیبا بیان می کند. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اخلاق اقتصادی از منظر قرآن کریم

عنایت شریفی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 27-58

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5550

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که اخلاق اقتصادی قران کریم در سه محور تولید، توزیع و مصرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اصول اخلاقی قران کریم در تولید عبارتند از ایمان به قدر الهی، اعتقاد به رزاقیت الهی و کار و تلاش. اصول اخلاقی قران کریم در توزیع، عبارت است از پرهیز از کم فروشی، ریا خواری، درونی، احتکار و رعایت عدل و انصاف است. این مقاله همچنین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فلسفه شر از منظر امام علی (ع)

رضا مهدوی آذربنی؛ مریم علیزاده

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5551

چکیده
  مسئله شر و راز افرینش آن از گذشته دور، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. این مسئله در تمام ادیان و مکاتب فلسفی به طریقی مطرح شده است و هر یک بر اساس جهان بینی خاص خود درصدد پاسخ بر امده اند. این مسئله، پس از ورود به عالم اسلام به شکل جدی تری به آن پرداخته شده است و فلاسفه اسلامی در سایه معارف قرانی و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، بهترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش ارزش ها در خط مشی گذاری سیاسی

حسین احمدی سپیدان

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5552

چکیده
  ارزش، جزء لاینفک هر تصمیم و خط مشی گذاری است و نقش آن در فرایند خط مشی گذاری و شناخت آثار آن در چگونگی اخذ خط مشی حائز اهمیت فراوانی است. در این مقاله سعی بر این بوده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، نقش ارزش های اسلامی به ویژه، توکل و تقوا و آثار و فواید توکل و تقوای سیاسی را در خط مشی گذاری سیاسی پرداخته شود.  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و نقد کتاب تاریخ سیاسی اسلام رسول جعفریان

حسام الدین خلعتبری؛ محمد ادیبی مهر؛ محمد حسین خوانین زاده؛ مهر علی لطفی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 95-134

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5553

چکیده
  این جستار بر آن است تا نگرشی همراه با تامل در کتاب تاریخ سیاسی اسلام (سیره رسول خدا) داشته باشد، هدف عمده آن است که نویسنده محترم توجه ای مضاعف به کتاب های گران سنگ خود بنماید تا در این رهگذر، ساحت آنها را از اشتباهات محتوایی، ادبی و ویرایشی پاک نماید، نیز سنت نقد و بررسی جهت اصلاح و تولید دانش رواج بیشتری یابد. در این نوشتار بررسی محتوایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کودتای سقیفه در تاریخ ؟!

عبدالله غلامی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 135-158

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5554

چکیده
  رخداد سقیفه بنی ساعده، واقعه سال 11 هجری در تاریخ و فرهنگ اسلام ضمن اثرپذیری از واقعیات جامعه اسلامی آن روز توانسته باعث تحولاتی ژرف در ادامه روند و مسیر تمدن و فرهنگ اجتماعی مسلمانان شود. این پدیده تاریخی از منظرهای متنوعی مورد کندوکاو پژوهشگران قرار گرفته است، گروهی آن را واقعه ای غیر مترقبه و بدون پیش زمینه خاص دانسته و دسته دیگر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه کوفه در نقاط عطف تاریخ

محمد هادی همایون؛ محمود مطهری نیا

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5555

چکیده
  بنا بر مشهور کوفه در دهه دوم پس از هجرت تأسیس شد که در لا به لای نوشتار به اجمال به بیان تاریخ آن خواهیم پرداخت، ولی روایات متعدد و قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد کوفه و مناطق خاصی از آنکه امروز به طور مشخص به عنوان مسجد کوفه و مسجد سهله در برابر دیدگان ما قرار دارد، از سابقه ای به قدمت عمر بشریت برخوردار است و از زمان حضرت آدم(علی ...  بیشتر