نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله سعی شده است که اخلاق اقتصادی قران کریم در سه محور تولید، توزیع و مصرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اصول اخلاقی قران کریم در تولید عبارتند از ایمان به قدر الهی، اعتقاد به رزاقیت الهی و کار و تلاش. اصول اخلاقی قران کریم در توزیع، عبارت است از پرهیز از کم فروشی، ریا خواری، درونی، احتکار و رعایت عدل و انصاف است. این مقاله همچنین، اصول اخلاقی قران کریم در مصرف، بر سه محور افراطی، تفریطی و اعتدالی دور می زند که در مصرف افراطی، اسراف و تبذیر، طمع، حرص و حب دنیا و در مصرف تفریطی بخل و در مصرف اعتدالی زهد، سخاوت، قناعت و انفاق را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Ethics in the View of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • enayat sharifi

چکیده [English]

This study aims to examine the economic ethics from the perspective of the Holy Quran in terms of production, distribution, and consumption. Our findings indicate that the moral principles of production are categories such as belief in the divine will, belief in the divine sustenance, and human labor. In the realm of distribution, the holy Quran insists on some principles such as fairly exchanges, avoid doing forbidden things like gavel, lying, hoarding, and observing justice 10 all acts. Finally, the. principles of economic ethics in the field of, . consumption can be categorized into three groups: A) excessiveness, like profusion, avidity, 'and preoccµpying with temporal things, B) prodigality, like jealousy, and C) mediocre affairs like abstinence, D) generosity, continence; and ·donating to the charity
Ethics,economy,Qitran,prod11ction,distribstio»,rons11mptio11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • economy
  • Quran
  • production
  • distributions