نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

رخداد سقیفه بنی ساعده، واقعه سال 11 هجری در تاریخ و فرهنگ اسلام ضمن اثرپذیری از واقعیات جامعه اسلامی آن روز توانسته باعث تحولاتی ژرف در ادامه روند و مسیر تمدن و فرهنگ اجتماعی مسلمانان شود. این پدیده تاریخی از منظرهای متنوعی مورد کندوکاو پژوهشگران قرار گرفته است، گروهی آن را واقعه ای غیر مترقبه و بدون پیش زمینه خاص دانسته و دسته دیگر، ضمن پر اهمیت خواندن این پدیده تاریخی اسلام، مدعی اند که کودتای سقیفه با مقدمه چینی جمعی از انصار مدینه طراحی شد که تنی چند از مهاجرین بدون برنامه ریزی قبلی در ان اجتماع حضور یافته و روند واقعه را به نفع خود خاتمه دادند. در این نوشتار برانیم تا با ارائه مستندات تاریخی که اغلب از منابع اهل سنت ارائه خواهد شد این فرضیه را اثبات نمائیم که واقعه سقیفه با یک برنامه ریزی دقیق که از مدتها قبل طراحی شده به اجراء در آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Saghifeh Banny Saedeh's Coup in the History

نویسنده [English]

  • abdollah gholami

چکیده [English]

"Saghifeh Banny Saedeh"; the event which happened in 11 A.H. has caused deep changes in the trend and direction of social culture of Muslims. The history of this event has been studied by various researchers from different perspectives. Some of these studies consider this event as an unexpected event and without prior planning. On the other hand, others have claimed that it was designed by a group of Ansar in which a group of Mohajerin had participated in without planning and finalized it to their advantage. The purpose of this study is to present the historical resources, mainly the Sonnits' resources, and prove that "Saghifeh Banny Saedeh" event happened based on a careful and well• designed planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saghifah cop«
  • Islamic Culture and civilization
  • Mohajerin (the emigrants)
  • the Prophet's family
  • personal !JStematic reasoning vs. text
  • Islamic Caliphate